ZAWIADOMIENIE PRACOWNIKÓW Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nowem zawiadamia wszystkich pracowników Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w upadłości o zebraniach z pracownikami, które odbędą się:

  1. W dniu 4 marca 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie spółki w Nowem przy ul. Fabrycznej 5.
  2. W dniu 5 marca 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie fabryki w Gościcinie przy ul. Fabrycznej 1.

Podczas spotkań syndyk zapozna pracowników z aktualną sytuacją oraz planowanym przebiegiem postępowania upadłościowego oraz odpowie na pytania.

Ponadto syndyk zawiadamia wszystkich pracowników Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w upadłości o potrzebie przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników w celu reprezentowania interesu wszystkich pracowników oraz współdziałania z pracodawcą w przypadkach wymaganych przepisami prawa, w tym również w celu dokonywania z pracodawcą uzgodnień oraz konsultowania spraw dotyczących wszystkich pracowników. W związku z tym podczas zebrań w dniach 4 i 5 marca 2024 r., o których mowa w niniejszym Zawiadomieniu, po wyczerpaniu pytań, przeprowadzone zostaną wybory przedstawicieli pracowników. Kandydatów można będzie zgłaszać podczas spotkań, do czasu przystąpienia do wyborów. Regulamin wyboru przedstawicieli pracowników znajduje się na stronie Internetowej syndyka www.dobiesgrenda.pl.

Powiązane dokumenty:

Regulamin

Pobierz