Prowadzone postępowania

Pomorska Fabryka Mebli Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nowem

Typ postępowania: postępowanie upadłościowe
Sygnatura akt: BY1B/GUp/3/2024
Data ogłoszenia upadłości/otwarcia postępowania: 15/02/2024

POLMAIS KARBOWSKI DUKLAS SPÓŁKA JAWNA w restrukturyzacji z siedzibą w Nartach

Typ postępowania: przyspieszone postępowanie układowe
Sygnatura akt: TO1T/GRp/1/2023
Data ogłoszenia upadłości/otwarcia postępowania: 04/08/2023

Projekt Dom Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Świeciu

Typ postępowania: postępowanie upadłościowe
Sygnatura akt: XV GUp 327/21
Data ogłoszenia upadłości/otwarcia postępowania: 22/02/2021

Jan Klimecki w upadłości

Typ postępowania: postępowanie upadłościowe
Sygnatura akt: V GUp 42/20
Data ogłoszenia upadłości/otwarcia postępowania: 27/02/2020

GBW Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Włocławku

Typ postępowania: postępowanie upadłościowe
Sygnatura akt: V GUp 19/22
Data ogłoszenia upadłości/otwarcia postępowania: 21/02/2022

Zarchiwizowane