Informacja dla Pracowników Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w upadłości podaje do wiadomości, że niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości przez Sąd, syndyk przystąpił w pierwszej kolejności do wykonania czynności związanych ze sprawami pracowniczymi. W szczególności syndyk przystąpił do ustalenia harmonogramu prac ze służbami kadrowymi Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. oraz do:

  1. przeprowadzenia procedury zwolnień pracowników zatrudnionych w Pomorskiej Fabryce Mebli Sp. z o.o. w upadłości,
  2. przygotowania dokumentacji do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w celu jak najszybszego uruchomienia środków Funduszu na wypłaty zaległych wynagrodzeń i innych świadczeń.

Po zrealizowaniu w/w priorytetowych działań związanych ze sprawami pracowniczymi syndyk niezwłocznie przystąpi do prac związanych z przygotowaniem deklaracji PIT dla Pracowników, których wydanie planowane jest w terminie pozwalającym na terminowe rozliczenie z urzędem skarbowym. Syndyk informuje również, że wydawane będą świadectwa pracy.

Zapewniamy, że sprawy pracownicze są naszym priorytetem, a trudna sytuacja Pracowników Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. była elementem, który stanowił motor naszych działań jako tymczasowego nadzorcy sądowego, polegających na poszukiwaniu rozwiązać pozwalających na ogłoszenie upadłości. Dlatego też zwracamy się do Państwa o wyrozumiałość, zaufanie i cierpliwość, albowiem uporządkowanie i załatwienie wszystkich spraw pracowniczych nie będzie zadaniem prostym do wykonania.

Jednocześnie informujemy, że Pracownicy nie mają obowiązku składania zgłoszeń wierzytelności za pośrednictwem systemu KRS. Zachęcamy jednak do przekazywania na adres naszego biura (Dobies Grenda Sp. z o.o., ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń) pisemnych informacji na temat wysokości Państwa wierzytelności. Pomoże nam to w prawidłowym ustaleniu zobowiązań Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. wobec Państwa.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na niniejszej stronie Internetowej, albowiem będziemy w tym miejscu zamieszczać wszelkie istotne informacje dotyczące postępowania. W aktualnościach pojawi się w najbliższym czasie informacja o planowanym terminie spotkania z Pracownikami. Trwają obecnie przygotowania do jego przeprowadzenia, w tym poszukiwania odpowiedniego miejsca.

Bartosz Grenda
członek zarządu syndyka

Powiązane dokumenty:

Brak przesłanych dokumentów.