Unieważnienie naboru ofert w sprawie TO1T/GUp-s/330/2022

Syndyk masy upadłości Marka Tadajewskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 sierpnia 2023 r. unieważnił nabór ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 88,31 m2 oraz budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Czernikówko 87B, Gmina Czernikowo, powiat toruński, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW WL1L/00027519/2, prowadzony zgodnie z regulaminem z dnia 12 czerwca 2023 r., w którym w dniu 12 lipca 2023 r. dokonano wyboru oferty.

Unieważnienie naboru ofert nastąpiło z przyczyn formalnych związanych ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.

Powiązane dokumenty:

Brak przesłanych dokumentów.