Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego POLMAIS KARBOWSKI DUKLAS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Nartach

Informujemy, że postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2023 r. wydanym w sprawie TO1T/GR/5/2023 Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika POLMAIS KARBOWSKI DUKLAS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Nartach.

Powyższym postanowieniem Sąd wyznaczył na nadzorcę sądowego spółkę Dobies Grenda Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (KRS: 0000800890).

Postępowanie restrukturyzacyjne toczy się obecnie pod sygn. akt: TO1T/GRp/1/2023, a akta postępowania prowadzone są w Rejestrze KRZ. W aktach prowadzonych w Rejestrze zamieszczane będą wszystkie wymagane prawem dokumenty, w tym m.in. spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych, plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe.

Wszelkie istotne informacje dotyczące przebiegu postępowania będą publikowane na stronie nadzorcy sądowego dobiesgrenda.pl w zakładce Aktualności. Informacje dotyczące postępowania będą również dostępne w zakładce Postępowania po wybraniu postępowania POLMAIS KARBOWSKI DUKLAS SPÓŁKA JAWNA w restrukturyzacji.

Powiązane dokumenty:

odpis postanowienia o otwarciu postępowania

Pobierz