Informacja o wyborze nabywców

Syndyk masy upadłości Projekt Dom Sp. z o.o. w upadłości informuje, że w toku postępowania doszło do:

  1. Zatwierdzenia przez Sędziego-komisarza w dniu 17 maja 2023 r. wyboru oferty dokonanego w przetargu sądowym na zakup Lokalu nr 12B/1 za cenę 543.337,00 zł netto
  2. Wyboru przez syndyka w dniu 20 lipca 2023 r. w naborze w trybie z wolnej ręki prowadzonym za zgodą Sędziego-komisarza, ofert na zakup:
    • Lokalu nr 12C/2 za cenę 428.850,00 zł netto
    • Lokalu nr 12D/1 za cenę 452.595,00 zł netto

Powiązane dokumenty:

Brak przesłanych dokumentów.