Zatwierdzenie uzupełniających list wierzytelności

Syndyk masy upadłości Projekt Dom Sp. z o.o. podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 25 marca 2023 r. Sędzia-komisarz zatwierdził pierwszą, drugą i trzecią uzupełniającą listę wierzytelności.

Powiązane dokumenty:

Brak przesłanych dokumentów.