Nabór uzupełniający na zakup mienia wchodzącego w skład masy upadłości spółki pod firmą GBW Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Włocławku

Syndyk masy upadłości spółki GBW Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Włocławku, w związku z przebiegiem otwarcia ofert w dniu 29 sierpnia 2023 r. ogłasza nabór uzupełniający na zakup mienia wchodzącego w skład masy upadłości, tj.:

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 25 (droga dojazdowa wewnętrzna). KW nr LD1M/00193847/2.
  2. Nieruchomość gruntowa w Chodczu (za stacją benzynową). KW nr WL1W/00083110/4.
  3. Nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej we Włocławku przy ul. Chopina 52/33. KW nr WL1W/00041820/8.
  4. Nieruchomość gruntowa zabudowana w Brzeźnie (gmina Krzymów). KW nr KN1N/00043262/1.
  5. Nieruchomość przemysłowa w Kamienicy (gmina Kazimierz Biskupi). KW nr KN1N/00038312/9.
  6. Nieruchomość gruntowa zabudowana we Włocławku ul. Płocka (siedziba firmy). KW nr WL1W/00018575/5.
  7. Maszyny i urządzenia (pakiet).
  8. Zapasy i wyposażenie (pakiet).

Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 8 września 2023 r. do godz. 14:00 w Kancelarii Notariusz Ewy Wesołowskiej w Toruniu (87-100) przy ul. Rynek Nowomiejski 25/1.

Nowy termin wpłaty wadium 8 września 2023 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek masy upadłości.

W związku z powyższym wyznacza się nowy termin otwarcia ofert na dzień 11 września 2023 r. na godz. 10:00. w Kancelarii Notariusz Ewy Wesołowskiej w Toruniu (87-100) przy ul. Rynek Nowomiejski 25/1.

Pozostałe warunki naboru ofert pozostają bez zmian.

Regulaminy dostępne na stronach z ogłoszeniami, do których przenoszą linki przy poszczególnych składnikach masy upadłości lub po kontakcie z biurem syndyka pod numerem 508 263 888.

Powiązane dokumenty:

Brak przesłanych dokumentów.