Wyniki naboru ofert

Syndyk masy upadłości Projekt Dom Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Świeciu informuje, że w naborze ofert dotyczącym nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości położonych w Grudziądzu oraz w Świeciu, w którym termin otwarcia ofert wyznaczony był na dzień 18 września 2023 r., nie wpłynęły żadne oferty.

O dalszych krokach w związku z likwidacją majątku syndyk będzie informował na bieżąco.

Powiązane dokumenty:

Brak przesłanych dokumentów.