Regulamin zwolnień grupowych Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości

Syndyk masy upadłości Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości z siedzibą w Nowem podaje do wiadomości pracowników Regulamin zwolnień grupowych Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości z dnia 26 marca 2024 r., wprowadzony na podstawie przepisu art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.2024.61 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami pracowników.

Regulamin znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji.

Powiązane dokumenty:

Regulamin zwolnień grupowych Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości z dnia 26 marca 2024 r.

Pobierz