Zmiana terminów w naborze ofert na prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świeciu przy ul. Władysława Sikorskiego

Syndyk masy upadłości Projekt DOM Sp. z o.o. w upadłości podaje do wiadomości, że dokonał zmiany terminów w naborze ofert na sprzedaż:

Prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej, działkę nr 647/201 o powierzchni 0,4706 ha, położonej w Świeciu przy ul. Władysława Sikorskiego.

Księga wieczysta: Sąd Rejonowy w Świeciu – Wydział Ksiąg Wieczystych, Nr KW: BY1S/00060252/2

Nowy termin składania ofert: 7 maja 2024 r. godz. 14:00.

Nowy termin wpłaty wadium: 7 maja 2024 r. godz. 14:00.

Nowy termin otwarcia ofert: 9 maja 2024 r. godz. 10:00.

Nr kontaktowy : 603 40 13 20  ║  Adres e-mail : biuro@dgmr.pl

Powiązane dokumenty:

Brak przesłanych dokumentów.