OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Jana Klimeckiego w upadłości ogłasza o przetargu i zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem przetargu są:

 1. Kompleks nieruchomości hotelowych położonych w Popowie, składający się z:
  • prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 38/7 o powierzchni 2,9233 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Popowo, obręb 0028 Popowo, gmina Lipno, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr WL1L/00033189/4 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie;
  • prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 38/6 o powierzchni 0,0439 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Popowo, obręb 0028 Popowo, gmina Lipno, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr WL1L/00034067/0 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie;
  • prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 36/2 o powierzchni 1,0666 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Popowo, obręb 0028 Popowo, gmina Lipno, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr WL1L/00033938/0 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie;
  • prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 3/1 o powierzchni 1,8586 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Łochocin, obręb 0021 Łochocin gmina Lipno, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr WL1L/00037092/5 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie;
  • prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 5/1 o powierzchni 3,5719 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Łochocin, obręb 0021 Łochocin gmina Lipno, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr WL1L/00034916/7 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie;
  • prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 4/1 o powierzchni 0,7532 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Łochocin, obręb 0021 Łochocin gmina Lipno, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr WL1L/00036679/7 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie;
  • wraz z ruchomościami stanowiącymi wyposażenie w/w kompleksu nieruchomości,
  • zwany dalej „Popowo”,
 2. prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiące działkę nr 11/12 o powierzchni 0,1396 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Włocławek przy ul. Słodowskiej, obręb KM 41 gmina Miasto Włocławek, powiat Miasto Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr WL1W/00002738/1 prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włocławku, wraz z ruchomościami stanowiącymi wyposażenie w/w nieruchomości, zwane dalej „Słodowska”.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dwóch częściach, tj.:

 • Część Pierwsza, w której przedmiotem sprzedaży są wszystkie przedmioty przetargu łącznie,
 • Część Druga, w której przedmiotem sprzedaży są osobno przedmioty przetargu wymienione powyżej, przy czym kompleks Popowo traktowany jest jako jeden przedmiot przetargu

Ceny wywoławcze wynoszą:

 • w Części Pierwszej przetargu: 2.500.000,00 zł (netto)
 • W Części Drugiej przetargu:
  • Popowo: 2.290.000,00 zł (netto)
  • Słodowska: 410.000,00 zł (netto)

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% zł ceny wywoławczej, w odniesieniu do każdego przedmiotu przetargu będącego przedmiotem oferty.

Termin składania ofert: 7 czerwca 2024 r. godz. 14:00

Miejsce składania ofert: Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Toruniu, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń

Termin wpłaty wadium: 7 czerwca 2024 r. (decyduje data wpływu na rachunek masy upadłości)

Rachunek do wpłaty wadium: 42 9484 1206 2850 0852 9421 0001

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 10 czerwca 2024 r. o godz. 11:00, sala 146 w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń.

Nr kontaktowy : 603 401 320 (w godz. 9:00-11:00)  ║  Adres e-mail : biuro@dgmr.pl

w plikach poniżej znajdują się: operaty szacunkowe i regulamin przetargu.

Powiązane dokumenty:

Regulamin przetargu

Pobierz

Operat szacunkowy kompleks Popowo

Pobierz

Operat szacunkowy Słodowska

Pobierz