Nieruchomość gruntowa zabudowana we Włocławku, ul. Zachodnia 70

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W NABORZE OFERT Z DODATKOWĄ LICYTACJĄ NA ZAKUP:

Nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,1605 ha Włocławku przy ul. Zachodniej 70, na której znajduje się:

1. budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 134 m2

2. budynek transportu i łączności o powierzchni zabudowy 25 m2.

Księga wieczysta:  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włocławku  WL1W/00004683/4/1.


CENA WYWOŁAWCZA: 510 000 zł netto

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  14 czerwca 2024 roku

TERMIN WPŁATY WADIUM 70 000 zł: 14 czerwca 2024 roku

TERMIN OTWARCIA OFERT : 17 czerwca godz. 10:00

PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI: 7 czerwca godz. 16.30-17.30


Oferty należy składać pisemnie na adres biura syndyka. 

Adres biura syndyka: Dobies Grenda Sp. z o.o., ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń

Nr kontaktowy : 603 40 13 20 (9:00-11:00) ║  Adres e-mail : biuro@dgmr.pl

Regulamin dostępny do wglądu w biurze syndyka (po wcześniejszym ustaleniu terminu).

Powiązane dokumenty:

Regulamin przetargu

Pobierz

Wzór oferty

Pobierz

Operat szacunkowy

Pobierz