Kompleks hotelowy położony w Popowie gmina Lipno

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W NABORZE OFERT Z DODATKOWĄ LICYTACJĄ

Nazwa: Nieruchomość  gruntowa  

Adres: Popowo , gmina Lipno 

Księga wieczysta:  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu w Lipnie 

Obręb ewidencyjny: 0028

działki nr 38/7, 38/6, 36/2 położone w Popowie oraz działki 3/1, 5/1, 4/1 położone w Łochocinie.

Cena wywoławcza kompleksu wynosi

3 052 800,00zł (netto)

Zapraszamy do zapoznania się z opinią dotyczącą określenia wartości rynkowej nieruchomości.

Termin składania ofert: 22.08.2023 r. godz. 14:00

Termin wpłaty wadium w wysokości 300 000zł do 22.08.2023r.

Otwarcie ofert i ewentualna licytacja: 23.08.2023r. o godz 11: 00 w biurze syndyka w Toruniu (87-100)

przy ulicy Turystycznej 71.

Nr kontaktowy : 603 40 13 20  ║  Adres e-mail : syndyksprzeda@dgmr.pl

w plikach poniżej znajdują się: operaty szacunkowe, regulamin przetargu i wzór formularza ofertowego.

Powiązane dokumenty:

Operat szacunkowy

Pobierz

Wzór oferty

Pobierz

Lista ruchomości

Pobierz

Regulamin

Pobierz