SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowym z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego

Adres: Szafarnia 9/11  87-404 Radomin

Działka nr: 9/1

Numer KW: TO1G/00015544/1

cena wywoławcza wynosi 60% wartości oszacowania: 694 200 zł (netto)

Operat szacunkowy dostępny w pliku poniżej.

Termin składania ofert: 

Termin wpłaty wadium w wysokości  69 000 zł do 

Otwarcie ofert w biurze syndyka ul. Turystyczna 71 o godz. 

Nr kontaktowy : 603 40 13 20  ║  Adres e-mail : syndyksprzeda@dgmr.pl

Adres biura syndyka: Dobies Grenda Sp. z o.o., ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń