Nieruchomość gruntowa niezabudowana w Łochocinie nr 5/3

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W NABORZE OFERT Z DODATKOWĄ LICYTACJĄ

Nazwa: Nieruchomość  gruntowa niezabudowana 

Adres: Łochocin , gmina Lipno 

Księga wieczysta:  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu w Lipnie

Obręb ewidencyjny: 0021

działka nr 5/3

cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania tj:

155 000,00zł (netto)

Zapraszamy do zapoznania się z opinią dotyczącą określenia wartości rynkowej nieruchomości.

Termin składania ofert: 16.06.2023r.

Termin wpłaty wadium w wysokości: 15 000zł do 16.06.2023r.

Otwarcie ofert wraz z ewentualną licytacją:  w biurze syndyka w Toruniu (87-100)
przy ulicy Turystycznej 71 : 20.06.2023 r o godz. 10 00

Nr kontaktowy : 603 40 13 20  ║  Adres e-mail : syndyksprzeda@dgmr.pl

w plikach poniżej znajdują się: operat szacunkowy, regulamin przetargu i wzór formularza ofertowego.

Powiązane dokumenty:

Operat szacunkowy

Pobierz

Wzór oferty

Pobierz

Regulamin

Pobierz