Informacja dla Pracowników PFM o spotkaniu z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy

Syndyk masy upadłości Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości zawiadamia Pracowników, o zorganizowanym we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu spotkaniu, podczas którego pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu przedstawią informacje dotyczące:− rejestracji w Urzędzie i przyznania statusu osoby bezrobotnej,− usługi pośrednictwa pracy,− możliwości udziału w formach pomocy oferowanych przez […]

Zmiana terminów w naborze ofert na prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świeciu przy ul. Władysława Sikorskiego

Syndyk masy upadłości Projekt DOM Sp. z o.o. w upadłości podaje do wiadomości, że dokonał zmiany terminów w naborze ofert na sprzedaż: Prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej, działkę nr 647/201 o powierzchni 0,4706 ha, położonej w Świeciu przy ul. Władysława Sikorskiego. Księga wieczysta: Sąd Rejonowy w Świeciu – Wydział Ksiąg Wieczystych, Nr KW: BY1S/00060252/2 […]

UWAGA – ZMIANA TERMINU SPOTKAŃ Z PRACOWNIKAMI POMORSKIEJ FABRYKI MEBLI Sp. z .o.o. w likwidacji w upadłości

Syndyk masy upadłości Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości z siedzibą w Nowem zawiadamia wszystkich pracowników Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości, że zmianie ulegają terminy zebrań z pracownikami. Nowe terminy spotkań: Podczas spotkań syndyk będzie wręczał wypowiedzenia umów o pracę, zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi na spotkaniach […]

UWAGA ZMIANA TERMINU – ZAWIADOMIENIE PRACOWNIKÓW Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości

Syndyk masy upadłości Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości z siedzibą w Nowem zawiadamia wszystkich pracowników Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości o zebraniach z pracownikami, które odbędą się: Podczas spotkań syndyk będzie wręczał wypowiedzenia umów o pracę, zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi na spotkaniach z pracownikami w […]

POLMAIS KARBOWSKI DUKLAS Spółka jawna w restrukturyzacji

Nadzorca sądowy zawiadamia, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika, którym jest POLMAIS KARBOWSKI DUKLAS Spółka jawna w restrukturyzacji KRS: 0000431764, prowadzonym pod sygn. akt TO1T/GRp/1/2023 postanowieniem z dnia 16 lutego Sędzia-Komisarz postanowił: 1. na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (p.r.) zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem; […]

ZAWIADOMIENIE PRACOWNIKÓW Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nowem zawiadamia wszystkich pracowników Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w upadłości o zebraniach z pracownikami, które odbędą się: Podczas spotkań syndyk zapozna pracowników z aktualną sytuacją oraz planowanym przebiegiem postępowania upadłościowego oraz odpowie na pytania. Ponadto syndyk zawiadamia wszystkich pracowników […]

Informacja dla Pracowników Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w upadłości podaje do wiadomości, że niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości przez Sąd, syndyk przystąpił w pierwszej kolejności do wykonania czynności związanych ze sprawami pracowniczymi. W szczególności syndyk przystąpił do ustalenia harmonogramu prac ze służbami kadrowymi Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. oraz do: Po zrealizowaniu w/w […]

Zamknięte biuro

Szanowny Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniach od 27 do 29 grudnia 2023 r. nasze biuro jest zamknięte. Zapraszamy do kontaktu po Nowym Roku. Jednocześnie życzymy wszystkim Państwu spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2024 roku. Zespół biura doradców restrukturyzacyjnych Dobies Grenda Sp. z o.o.