Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świeciu przy ul. Władysława Sikorskiego

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP Prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej, działkę nr 647/201 o powierzchni 0,4706 ha, położonej w Świeciu przy ul. Władysława Sikorskiego. Księga wieczysta: Sąd Rejonowy w Świeciu – Wydział Ksiąg Wieczystych, Nr KW: BY1S/00060252/2 Ceny wywoławcza: 2.336.800,00 zł netto Termin składania ofert: bezterminowo Oferty należy składać pisemnie […]