UWAGA! Zmiana terminów – Nowy nabór ofert – Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świeciu przy ul. Władysława Sikorskiego

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP

Prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej, działkę nr 647/201 o powierzchni 0,4706 ha, położonej w Świeciu przy ul. Władysława Sikorskiego.

Księga wieczysta: Sąd Rejonowy w Świeciu – Wydział Ksiąg Wieczystych, Nr KW: BY1S/00060252/2

Ceny wywoławcza: 2.044.700,00 zł netto

Termin składania ofert: 16 kwietnia 2024 r. godz. 14:00.

UWAGA! Nowy termin składania ofert: 7 maja 2024 r. godz. 14:00.

Wadium: 200.000,00 zł netto

Termin wpłaty wadium: 16 kwietnia 2024 r.

UWAGA! Nowy termin wpłaty wadium: 7 maja 2024 r. godz. 14:00.

Termin otwarcia ofert: 18 kwietnia 2024 r. godz. 10:00

UWAGA! Nowy termin otwarcia ofert: 9 maja 2024 r. godz. 10:00.

Oferty należy składać pisemnie na adres biura syndyka lub mailowo.

Adres biura syndyka: Dobies Grenda Sp. z o.o., ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń

Nr kontaktowy : 603 40 13 20  ║  Adres e-mail : biuro@dgmr.pl

Powiązane dokumenty:

Operat szacunkowy

Pobierz

Regulamin

Pobierz