Kompleks nieruchomości zabudowanych budynkami magazynowymi z częścią biurowo-socjalną w Nieżychowicach

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W NABORZE OFERTOWYM PISEMNYM NA ZAKUP:

kompleksu nieruchomości zabudowanych budynkami magazynowymi z częścią biurowo-socjalną, położonego w Nieżychowicach, w gminie Chojnice, w powiecie chojnickim, w województwie pomorskim:

  • działka nr 171/6 objęta KW SL1C/00025775/8 o powierzchni 6.700 m2,
  • działka nr 171/22 objęta KW SL1C/00027608/1 o powierzchni 1.418 m2,
  • działka nr 171/43 objęta KW SL1C/00027605/0 o powierzchni 499 m2,
  • działka nr 171/44 objęta KW SL1C/00027604/3 o powierzchni 539 m2,
  • działka nr 171/38 objęta KW SL1C/00030102/8 o powierzchni 5.233 m2


CENA WYWOŁAWCZA: 2 008 000 zł (dwa miliony osiem tysięcy złotych 00/100).

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  6 maja 2024 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Sądu) w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

TERMIN WPŁATY WADIUM 200 800 zł: najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty pod rygorem od­rzucenia oferty.

RACHUNEK BANKOWY DO WPŁATY WADIUM: 89 9484 1206 2850 0853 0006 0001 (tytuł przelewu: „wadium – GD1G/GUp/54/2023”)

TERMIN OTWARCIA OFERT: 10 maja 2024 roku godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B65.


Kopertę z ofertą należy zaadresować:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

Sędzia Komisarz RS Aleksandra Krasowska

sygnatura akt GD1G/GUp/54/2023

PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie winny być wpisane kolorem CZERWONYM.

Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Zakładu Budowy Naczep sp. z o.o. w upadłości.

Kryteria wyboru oferty syndyk ogłosi podczas wyboru oferty.

Nr kontaktowy : 603 40 13 20  ║  Adres e-mail : biuro@dgmr.pl

Operat szacunkowy i regulamin dostępny:

  • w Krajowym Rejestrze Zadłużonych
  • na stronie www.dobiesgrenda.pl w zakładce syndyk sprzeda
  • w kancelarii syndyka w Gdyni (ul. Balladyny 8/1, pon.-pt. w godz. 11:00-15:00 – po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)
  • w kancelarii syndyka w Toruniu (ul. Turystyczna 71, pon.-pt. w godz. 8:00-15:00 – po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

Powiązane dokumenty:

Regulamin Przetargu

Pobierz

Operat szacunkowy

Pobierz