Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej położonej w Świeciu przy ul. Władysława Sikorskiego

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W NABORZE OFERT Z DODATKOWĄ LICYTACJĄ

Przedmiot naboru ofert: Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 647/201 o powierzchni 0,4706 ha, położonej w Świeciu przy ul. Władysława Sikorskiego.

Księga wieczysta: Sąd Rejonowy w Świeciu – Wydział Ksiąg Wieczystych

Nr KW: BY1S/00060252/2

Ceny wywoławcza: 2.336.800,00 zł

Termin składania ofert w biurze syndyka: 29 sierpnia 2023 r. godz. 14:00

Nowy termin składania ofert: 15 września 2023 r. do godz. 14:00.

Termin wpłaty wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej: 29 sierpnia 2023 r.

Termin wpłaty wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej: 15 września 2023 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek masy upadłości.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku Spółdzielczym  w Brodnicy o numerze: 20 9484 1206 2850 0852 9562 0001

Termin otwarcia ofert: 30 sierpnia 2023 r. godz. 10:00 w biurze syndyka

Nowy termin otwarcia ofert: 18 września 2023 r. godz. 14:00. w biurze syndyka.

Adres biura syndyka: Dobies Grenda Sp. z o.o., ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń

Nr kontaktowy : 603 40 13 20  ║  Adres e-mail : syndyksprzeda@dgmr.pl

Zapraszamy do zapoznania się z operatem szacunkowym i regulaminem dostępnym w pliku pdf. poniżej. 

Powiązane dokumenty:

Operat

Pobierz

Regulamin

Pobierz