ZAWIADOMIENIE PRACOWNIKÓW Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości

Syndyk masy upadłości Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości z siedzibą w Nowem zawiadamia wszystkich pracowników Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości o zebraniach z pracownikami, które odbędą się:

  1. W dniu 7 maja 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie spółki w Gościcinie przy ul. Fabrycznej 1 (sklep).
  2. W dniu 7 maja 2024 r. o godz. 14:00 w siedzibie fabryki w Nowem przy ul. Fabrycznej 5 (sklep).

Podczas spotkań syndyk będzie wręczał świadectwa pracy.

Jednocześnie syndyk informuje, że ze względu na ograniczenia techniczne pracownikom podczas spotkań nie będą wydawane inne dokumenty z akt osobowych. Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentów z akt osobowych proszone są o składanie pisemnych wniosków podczas zaplanowanych spotkań.

Powiązane dokumenty:

Brak przesłanych dokumentów.