Syndyk poszukuje nabywców na zakup zbioru broni palnej, w którego skład wchodzi następująca broń wchodząca w skład masy upadłości:

10  Pistolet sportowy MCM 5,6 mm seria 885834 szt.1  
11Pistolet P-83 9 mm seria CU 00594 – uszkodzony szt.1  
12Pistolet P-83 9 mm seria CU 00263 – uszkodzony szt.1  
13Karabinek KBKS TOZ 17 5,6 mm seria 8810168 szt.1  
14Karabinek KBKS TOZ 17 5,6 mm seria 8812730 szt.1  
15Karabinek KBKS TOZ 18 5,6 mm seria 881505 szt.1  
16Karabinek KBKS SUHL 150 5,6 mm seria 068728 szt.1  
17Pistolet TT WZ 33 7,62 mm seria AD 09317 – uszkodzony szt.1  
18Karabinek KBKS BRNO ZKM 468 5,6 mm seria 19044 szt.1  
19Karabinek KBKS BRNO ZKM 468 5,6 mm seria 16631 szt.1  
20Karabinek KBKS BRNO MOD1 5,6 mm seria 102796 szt.1  
21Karabinek KBKS BRNO MOD1 5,6 mm seria 115447 szt.1  
22Karabinek KBKS  5,6 mm seria A 7610 szt.1  
23Karabinek KBKS  5,6 mm seria A 7762 szt.1  
24Karabinek KBKS TOZ-8M 5,6 mm seria 215 szt.1  
25Karabinek KBKS „RADOMKA” 5,6 mm seria AB 06264 szt.1  
26  Karabinek KBKS „RADOMKA” 5,6 mm seria KB 08269 szt.1  
27Karabinek KBKS „RADOMKA” 5,6 mm seria BR 4323 szt.1  
28Karabinek KBKS „RADOMKA” 5,6 mm seria AB 10071 szt.1  
26Karabinek KBKS „RADOMKA” 5,6 mm seria BR 6331 szt.1  
30Karabinek KBKS „RADOMKA” 5,6 mm seria AB 11076 szt.1  
31Karabinek KBKS „RADOMKA” 5,6 mm seria AB 09781 szt.1  
32Karabinek KBKS „RADOMKA” 5,6 mm seria ZM 2444 szt.1  
33Pistolet sportowy TAURUS 5,6 mm seria OE 73381 szt.1  
34Rewolwer ARMINIUS HW-38 38 SP seria 1506932 szt.1  
35Pistolet CZ-75 9 mm seria R 4493 szt.1  
36Pistolet GLOCK 17 seria CFA 810 – uszkodzony szt.1  
37Pistolet WALTHER P-99 seria A 0035 szt.1  
38Pistolet TT WZ 33 7,62 mm seria JUK 3056 – uszkodzony szt.1  
39Pistolet TT WZ 33 7,62 mm seria SZ 2 204 – uszkodzony szt.1  
40Pistolet TT WZ 33 7,62 mm seria SZ 2 4032 – uszkodzony szt.1  
41Pistolet sportowy MCM „MARGOLIN” 5,6 mm seria 1442M szt.1  
42Karabinek KBKS BRNO 5,6 mm seria 82281 szt.1  
43Karabinek KBKS BRNO 5,6 mm seria 98490 szt.1  
44Pistolet sportowy MCM „MARGOLIN” 5,6 mm seria N 5909H szt.1  
45Pistolet sportowy MCM „MARGOLIN” 5,6 mm seria N 5584H szt.1  
46Karabinek KBKS SUH2 5,6 mm seria 064545 szt.1  
47Karabinek pneumatyczny 4,5 mm seria Y 160257 szt.1  
48Karabinek KBKS SUHL 5,6 mm seria 065727 szt.1  
49Karabinek KBKS SUHL 5,6 mm seria 064652 szt.1  
50Karabinek KBKS SUHL 5,6 mm seria 064459 szt.1  
51Karabinek pneumatyczny IŻ-38 4,5 mm seria X-62194 szt.1  
52Pistolet GLOCK 17 9 mm seria nr KGE 689 szt.1  
53Pistolet GLOCK 17 9 mm seria nr KGE 690 szt.1  
54Pistolet GLOCK 17 9 mm seria nr KGE 691 szt.1  
55Pistolet GLOCK 17 9 mm seria nr EDA 659 szt.1  
56Rewolwer ARMINUS HW7 T6” 5,6 mm seria 1625734 szt.1  
57Rewolwer ARMINUS HW7 T6” 5,6 mm seria 1625735 szt.1  
58Rewolwer ARMINUS HW7 T6” 5,6 mm seria 1625736 szt.1  
59Rewolwer ARMINUS HW7 T6” 5,6 mm seria 1625737 szt.1  
60Rewolwer ARMINUS HW7 T6” 5,6 mm seria 1625718 szt.1  
61Pistolet BERETTA 9 mm SHORT seria H01079Y szt.1  
62Rewolwer SNITH WESSON 357 MAGNUM seria CEC 9726609 szt.1  
63Rewolwer ARMINIUS HW 38 seria 1522434 szt.1  
64Pistolet IJ-70-10 9 mm MAAKAROW seria BE1317 szt.1  
65Pistolet P-83 9 mm MAKAROW seria SF02890 szt.1  
66Rewolwer ARMINIUS seria AA 435478 szt.1  

Suma oszacowania w/w broni palnej określona jako wartość likwidacyjna wynosi 17.197,00 zł.

Osoby zainteresowane nabyciem broni powinny składać oferty na adres e-mail syndyka: syndyksprzeda@dgmr.pl. Oferty powinny zawierać oferowaną cenę nabycia oraz kopię pozwolenia na broń.