Informacja dla Pracowników PFM o spotkaniu z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy

Syndyk masy upadłości Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości zawiadamia Pracowników, o zorganizowanym we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu spotkaniu, podczas którego pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu przedstawią informacje dotyczące:− rejestracji w Urzędzie i przyznania statusu osoby bezrobotnej,− usługi pośrednictwa pracy,− możliwości udziału w formach pomocy oferowanych przez […]

ZAWIADOMIENIE PRACOWNIKÓW Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nowem zawiadamia wszystkich pracowników Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w upadłości o zebraniach z pracownikami, które odbędą się: Podczas spotkań syndyk zapozna pracowników z aktualną sytuacją oraz planowanym przebiegiem postępowania upadłościowego oraz odpowie na pytania. Ponadto syndyk zawiadamia wszystkich pracowników […]

Informacja dla Pracowników Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w upadłości podaje do wiadomości, że niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości przez Sąd, syndyk przystąpił w pierwszej kolejności do wykonania czynności związanych ze sprawami pracowniczymi. W szczególności syndyk przystąpił do ustalenia harmonogramu prac ze służbami kadrowymi Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. oraz do: Po zrealizowaniu w/w […]

Prawa własności lokali mieszkalnych położonych w Grudziądzu przy ul. Dr. Ludwika Rydygiera 12A/2, 12B/2 oraz 12C/1

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP: Prawa własności lokali mieszkalnych: Prawa własności lokali są sprzedawane wraz z odpowiednim udziałem we własności nieruchomości, na której znajduje się dany lokal mieszkalny oraz udziałem we własności nieruchomości stanowiącej drogę. Księga wieczysta: Sąd Rejonowy w Grudziądzu – Wydział Ksiąg Wieczystych, Nr KW: TO1U/00060312/9, TO1U/00019692/4, TO1U/00060314/3 Ceny […]

Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej położonej w Świeciu przy ul. Władysława Sikorskiego

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W NABORZE OFERT Z DODATKOWĄ LICYTACJĄ Przedmiot naboru ofert: Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 647/201 o powierzchni 0,4706 ha, położonej w Świeciu przy ul. Władysława Sikorskiego. Księga wieczysta: Sąd Rejonowy w Świeciu – Wydział Ksiąg Wieczystych Nr KW: BY1S/00060252/2 Ceny wywoławcza: 2.336.800,00 zł Termin składania […]

Prawa własności lokali mieszkalnych położonych w Grudziądzu przy ul. Dr. Ludwika Rydygiera 12A/2, 12B/2, 12C/1 i 12D/2

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W NABORZE OFERT Z DODATKOWĄ LICYTACJĄ Przedmiot naboru ofert: Prawa własności lokali mieszkalnych: Prawa własności lokali są sprzedawane wraz z odpowiednim udziałem we własności nieruchomości, na której znajduje się dany lokal mieszkalny oraz udziałem we własności nieruchomości stanowiącej drogę. Księga wieczysta: Sąd Rejonowy w Grudziądzu – Wydział Ksiąg […]