Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku!

Chcielibyśmy Ciebie poinformować, że korzystając z Naszej strony internetowej www.dobiesgrenda.pl przekazujesz Nam pewne informacje, które stanowią Twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz informacje o tym jakie Twoje dane osobowe posiadamy, w jakim momencie je zbieramy, do czego je wykorzystujemy, a także jakie przysługują Tobie prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas tych danych.

Zanim zapoznasz się z bardziej szczegółowymi informacjami chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę na to, że przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych opiera się na przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L. z 2016 r., Nr 119, s. 1; dalej: RODO), ale również przepisach polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje Sp. z o.o.
ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń

Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000800890.

Poniżej pozostałe Nasze dane:

 1. NIP 9562353518
 2. REGON 384207700
 3. telefon: +48 508263888
 4. e-mail: biuro@dgmr.pl

Rodzaj przetwarzanych danych

Korzystając z Naszej strony internetowej udostępniasz Nam przede wszystkim swoje dane osobowe zawarte w plikach cookies. Są to między innymi informacje o Twoim urządzeniu czy rodzaju przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

W związku z korzystaniem z Naszej strony internetowej, w tym w szczególności z formularza kontaktowego, udostępniasz Nam również inne swoje dane, w tym przede wszystkim: imię lub pseudonim oraz adres e-mail. Mogą to być również inne dane, które zdecydowałeś się Nam przekazać wypełniając formularz kontaktowy.

Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju lub ilości przetwarzanych przez Nas Twoich danych osobowych, w każdej chwili możesz zwrócić się do Nas z odpowiednim pytaniem.

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony Twoich danych osobowych

Z uwagi na skalę przetwarzanych przez Nas danych osobowych Użytkowników nie widzieliśmy potrzeby powołania Inspektora Ochrony Danych. Niemniej jednak, jeżeli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące sposobu czy zakresu przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych lub przysługujących Tobie z tego tytułu praw, prosimy o kontakt. Możesz się z Nami skontaktować korzystając z tradycyjnej poczty (na adres: Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje Sp. z o.o., ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń) lub poczty elektronicznej (na adres: biuro@dgmr.pl). Wybór środka komunikacji zależy od Ciebie.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Działanie Naszej strony internetowej i poszczególnych jej funkcjonalności jest możliwe dzięki pomocy innych podmiotów, które świadczą określone usługi, w tym usługi utrzymania i obsługi technicznej, ale także usługi analityczne i statystyczne. Podmioty te mają lub – w zależności od sposobu korzystania z Naszej strony – mogą mieć dostęp do Twoich danych. Są to następujące podmioty:

 1. pl S.A. z siedzibą w Szczecinie (KRS 0000431335) – zapewniający obsługę korespondencji elektronicznej,
 2. it Krystian Krupka (NIP: 9721324157) utrzymujący Naszą stronę internetową na swoich serwerach,
 3. Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii – zapewniający usługi analityczno – statystyczne ruchu na Naszej stronie internetowej,

Na Naszej stronie internetowej znajdują się również linki do stron internetowych Naszych partnerów. Nie powoduje to jednak, że portale te przetwarzają Twoje dane osobowe. To nastąpi wyłącznie w razie kliknięcia przez Ciebie na konkretny link i przeniesienia Ciebie na stronę internetową Partnera.

Jeżeli wskutek Twojego zapytania zawarliśmy umowę na świadczenie pomocy prawnej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane również przez inne podmioty, które świadczą dla Nas określone usługi, w tym usługi księgowo – rachunkowe i informatyczne. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Twoich danych po zawarciu umowy na świadczenie pomocy prawnej zostaną Tobie przekazane w momencie zawierania umowy.

Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wynikających z Naszych prawnie uzasadnionych interesów jako administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach związanych z:

 1. zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Naszej strony internetowej,
 2. prowadzenia czynności analityczno – statystycznych,
 3. udzielania odpowiedzi na Twoje wiadomości.

Jeżeli wskutek Twojego zapytania zawarliśmy umowę, to będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w innych celach i na innych podstawach, w tym w szczególności w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych powyżej. W szczególności:

 1. dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Naszej strony internetowej będziemy przetwarzać przez czas korzystania przez Ciebie ze strony, a także przez czas przechowywania plików cookieszebranych na Naszej stronie w Twoim urządzeniu,
 2. dane osobowe udostępnione w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego będziemy przetwarzać przez utrzymywania kontaktu z Nami, a w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy – do czasu zarchiwizowania korespondencji mailowej,
 3. dane osobowe wykorzystywane przez Nas do celów analityczno – statystycznych będą przechowywane przez okres do 26 miesięcy.

Przysługujące Tobie prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:

 1. dostępu do Twoich danych – przez co należy rozumieć żądanie przekazania informacji o tym jakie dane są przez Nas przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa,
 2. żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych – w niektórych przypadkach, wynikających z art. 18 RODO, możesz żądać od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 4. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych,
 5. zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych – zgłaszając sprzeciw musisz wskazać w jaki sposób Twoja szczególna sytuacja uniemożliwia Nam przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dodatkowo, w razie uznania, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde ze wskazanych powyżej żądań możesz zrealizować – według własnego uznania – poprzez przesłanie go do Nas pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Profilowanie

Nie wykorzystujemy Twoich danych do profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Takie profilowanie może być jednak prowadzone przez Google Ireland Ltd.

Dobrowolność podania danych osobowych

Wchodząc na i korzystając z Naszej strony internetowej godzisz się na przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies.

Korzystając z formularza kontaktowego i udostępniając Nam w ten sposób swoje dane osobowe, również robisz to całkowicie dobrowolnie. Nie podanie danych kontaktowych uniemożliwi odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Informacja o plikach cookies i podobnych technologiach

Korzystając z Naszej strony internetowej godzisz się na stosowanie przez Nas tzw. plików cookies. Pliki to dane informatyczne przechowywane w Twoim urządzeniu. Zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki te nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsami. Pliki te pozwalają natomiast ustalić Twoje zwyczaje i preferencje.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: stałe i sesyjne. Te pierwsze są przechowywane w Twoim urządzeniu przez określony czas, niezależnie od opuszczenia Naszej strony internetowej (np. do czasu ich usunięcia). Te drugie z kolei związane są z bieżącym korzystaniem z Naszej strony internetowej i są usuwane po jej opuszczeniu.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie informacji w plikach cookies. Możesz to jednak zmienić w każdym czasie z poziomu swojej przeglądarki. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach:

Musisz jednak mieć świadomość, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność lub prawidłowość działania Naszej strony internetowej.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 2 czerwca 2023 r. i zastępują dotychczasową Politykę Prywatności.

Wszelkie zmiany Polityki będą opublikowane na Naszej stronie internetowej, o czym zostaniesz powiadomiony.