PFM – prośba o numery rachunków

Syndyk masy upadłości Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości zwraca się z prośbą do pracowników Pomorskiej Fabryki Mebli o przesyłanie mailowo na adres: biuro@dgmr.pl numerów rachunków bankowych, na które będą miały zostać przekazane środki z FGŚP. Prośba dotyczy wyłącznie sytuacji, w której doszło do zmiany numeru rachunku w okresie od ostatniej wypłaty dokonanej przez PFM.

Jednocześnie informujemy, że syndyk oczekuje na ostatnie dane z ZUS niezbędne do ostatecznego skorygowania wniosku do FGŚP w zakresie osób, które otrzymywały świadczenia z ZUS w okresie, którego dotyczy wniosek do FGŚP. Po wydaniu decyzji przyznającej środki z FGŚP niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie na naszej stronie Internetowej.

Powiązane dokumenty:

Brak przesłanych dokumentów.