Udział 3/40 cz. w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w Bielsku-Białej

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP:

  • udział 3/40 cz. w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Bielsko-Biała, powiat m. Bielsko-Biała, woj. śląskie przy ul. Husarskiej 9a. Nieruchomość składa się z geodezyjnie wydzielonej działki o numerze 254/59 o powierzchni 0,1854 ha. Dla szacowanej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr BB1B/00032316/8.
  • udział 3/240 w prawie własności nieruchomości gruntowej (działka nr 254/11) dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr BB1B/00065118/0,
  • udział 3/80 w prawie własności nieruchomości gruntowej (działka nr 254/57) dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr BB1B/00122498/5,

CENA WYWOŁAWCZA (75% CENY OSZACOWANIA): 28 781,25 zł netto

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  21 czerwca 2024 roku

TERMIN WPŁATY WADIUM 15 000 zł: 21 czerwca 2024 roku

TERMIN OTWARCIA OFERT : 24 czerwca godz. 10:00


Oferty należy składać pisemnie na adres biura syndyka. 

Adres biura syndyka: Dobies Grenda Sp. z o.o., ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń

Nr kontaktowy : 603 40 13 20 (9:00-11:00) ║  Adres e-mail : biuro@dgmr.pl

Powiązane dokumenty:

Regulamin przetargu

Pobierz

Wzór oferty

Pobierz

Aneks do operatu szacunkowego

Pobierz