Przedłużenie terminu składania ofert – lokale mieszkalne położone w Grudziądzu przy ul. Dr. Ludwika Rydygiera 12A/2, 12B/2, 12C/1 i 12D/2

Syndyk masy upadłości Projekt DOM Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Świeciu zawiadamia, że przedłużył termin składania ofert w naborze ofert z dodatkową licytacją, którego przedmiotem są:

Prawa własności lokali mieszkalnych:

  • nr 2 znajdującego się na dwóch kondygnacjach: parterze i piętrze budynku przy ul. Rydygiera 12A w Grudziądzu (Lokal 12A/2).
  • nr 2 znajdującego się na dwóch kondygnacjach: parterze i piętrze budynku przy ul. Rydygiera 12B w Grudziądzu (Lokal 12B/2).
  • nr 1 znajdującego się na dwóch kondygnacjach: parterze i piętrze budynku przy ul. Rydygiera 12C w Grudziądzu (Lokal 12C/1).
  • nr 2 znajdującego się na dwóch kondygnacjach: parterze i piętrze budynku przy ul. Rydygiera 12D w Grudziądzu (Lokal 12D/2).

Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 15 września 2023 r. do godz. 14:00.

Nowy termin wpłaty wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej: 15 września 2023 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek masy upadłości.

W związku z powyższym wyznacza się nowy termin otwarcia ofert na dzień 18 września 2023 r. na godz. 14:00.

Powiązane dokumenty:

Brak przesłanych dokumentów.