Prawa własności lokali mieszkalnych położonych w Grudziądzu przy ul. Dr. Ludwika Rydygiera 12A/2, 12B/2 oraz 12C/1

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP:

Prawa własności lokali mieszkalnych:

  • nr 2 znajdującego się na dwóch kondygnacjach: parterze i piętrze budynku przy ul. Rydygiera 12A w Grudziądzu (Lokal 12A/2).
  • nr 2 znajdującego się na dwóch kondygnacjach: parterze i piętrze budynku przy ul. Rydygiera 12B w Grudziądzu (Lokal 12B/2).
  • nr 1 znajdującego się na dwóch kondygnacjach: parterze i piętrze budynku przy ul. Rydygiera 12C w Grudziądzu (Lokal 12C/1).

Prawa własności lokali są sprzedawane wraz z odpowiednim udziałem we własności nieruchomości, na której znajduje się dany lokal mieszkalny oraz udziałem we własności nieruchomości stanowiącej drogę.

Księga wieczysta: Sąd Rejonowy w Grudziądzu – Wydział Ksiąg Wieczystych, Nr KW: TO1U/00060312/9, TO1U/00019692/4, TO1U/00060314/3

Ceny wywoławcze:

  • Lokal 12A/2: 458.642,40 zł netto
  • Lokal 12B/2: 432.696,80 zł netto
  • Lokal 12C/1: 435.531,20 zł netto

Termin składania ofert: bezterminowo 2 lutego 2024 r. godz. 14:00 (decyduje data wpływu oferty)

UWAGA! Aktualizacja z dnia 1 lutego 2024 r. dotycząca zamknięcia naboru ofert/wyznaczenia ostatecznego terminu.

Oferty należy składać pisemnie na adres biura syndyka lub mailowo. Wzór oferty w załączeniu.

Adres biura syndyka: Dobies Grenda Sp. z o.o., ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń

Nr kontaktowy : 603 40 13 20  ║  Adres e-mail : biuro@dgmr.pl

Powiązane dokumenty:

Operat szacunkowy

Pobierz

Wzór oferty

Pobierz