Prawa własności lokali mieszkalnych położonych w Grudziądzu przy ul. Dr. Ludwika Rydygiera 12A/2, 12B/2, 12C/1 i 12D/2

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W NABORZE OFERT Z DODATKOWĄ LICYTACJĄ

Przedmiot naboru ofert: Prawa własności lokali mieszkalnych:

  • nr 2 znajdującego się na dwóch kondygnacjach: parterze i piętrze budynku przy ul. Rydygiera 12A w Grudziądzu (Lokal 12A/2).
  • nr 2 znajdującego się na dwóch kondygnacjach: parterze i piętrze budynku przy ul. Rydygiera 12B w Grudziądzu (Lokal 12B/2).
  • nr 1 znajdującego się na dwóch kondygnacjach: parterze i piętrze budynku przy ul. Rydygiera 12C w Grudziądzu (Lokal 12C/1).
  • nr 2 znajdującego się na dwóch kondygnacjach: parterze i piętrze budynku przy ul. Rydygiera 12D w Grudziądzu (Lokal 12D/2).

Prawa własności lokali są sprzedawane wraz z odpowiednim udziałem we własności nieruchomości, na której znajduje się dany lokal mieszkalny oraz udziałem we własności nieruchomości stanowiącej drogę.

Księga wieczysta: Sąd Rejonowy w Grudziądzu – Wydział Ksiąg Wieczystych

Nr KW: TO1U/00060312/9, TO1U/00019692/9, TO1U/00060314/3

Obręb ewidencyjny: 0120

Ceny wywoławcze:

  • Lokal 12A/2: 458.642,40 zł netto
  • Lokal 12B/2: 432.696,80 zł netto
  • Lokal 12C/1: 435.531,20 zł netto
  • Lokal 12D/2: 452.655,20 zł netto

Termin składania ofert w biurze syndyka: 29 sierpnia 2023 r. godz. 14:00

Nowy termin składania ofert: 15 września 2023 r. do godz. 14:00.

Termin wpłaty wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej: 29sierpnia 2023 r.

Termin wpłaty wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej: 15 września 2023 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek masy upadłości.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku Spółdzielczym  w Brodnicy o numerze: 20 9484 1206 2850 0852 9562 0001

Termin otwarcia ofert: 30 sierpnia 2023 r. godz. 10:00 w biurze syndyka

Nowy termin otwarcia ofert: 18 września 2023 r. godz. 14:00. w biurze syndyka.

Adres biura syndyka: Dobies Grenda Sp. z o.o., ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń

Nr kontaktowy : 603 40 13 20  ║  Adres e-mail : syndyksprzeda@dgmr.pl

Zapraszamy do zapoznania się z operatem szacunkowym i regulaminem dostępnym w pliku pdf. poniżej. 

Powiązane dokumenty:

Regulamin

Pobierz

Operat

Pobierz