Nieruchomość gruntowa położona w Kamienicy, gm. Kazimierz Biskupi

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP:

Nieruchomości przemysłowej położonej w Kamienicy, gm. Kazimierz Biskupi (działka ewidencyjna 111/6).

Księga wieczysta:  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Koninie  KN1N/00038312/9.


CENA WYWOŁAWCZA: 800 000,00 zł netto

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  20 lutego 2024 roku

TERMIN WPŁATY WADIUM 120 000 zł: 20 lutego 2024 roku

TERMIN OTWARCIA OFERT : 21 lutego godz.09:00


Oferty należy składać pisemnie na adres biura syndyka. 

Adres biura syndyka: Dobies Grenda Sp. z o.o., ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń

Nr kontaktowy : 603 40 13 20 (9:00-11:00) ║  Adres e-mail : biuro@dgmr.pl

Powiązane dokumenty:

Operat szacunkowy Kamienica

Pobierz

wzór oferty Kamienica

Pobierz

regulamin sprzedaży Kamienica

Pobierz