Grudziądz, ul. Rydygiera 12A-12D – informacje dotyczące procesu sprzedaży oraz termin zamknięcia naboru ofert

Syndyk masy upadłości Projekt DOM Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Świeciu podaje do wiadomości, że:

  1. W dniu 16 stycznia 2024 r. syndyk zawarł umowę sprzedaży Lokalu nr 12C/2, a następnie w dniu 24 stycznia 2024 r. złożył do Sądu Plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży;
  2. W dniu 30 stycznia 2024 r. syndyk zawarł przedwstępną umowę sprzedaży Lokalu nr 12D/2. Ostateczny termin na zawarcie umorzy przyrzeczonej został ustalony na dzień 30 kwietnia 2024 r.
  3. W dniu 31 stycznia 2024 r. syndyk zawarł umowę sprzedaży Lokalu nr 12B/1. Plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży zostanie niezwłocznie przygotowany i złożony do Sądu.

Ponadto syndyk informuje, że w dniu 1 lutego 2024 r. do syndyka wpłynęła oferta na nabycie wszystkich pozostałych (tj. takich, co do których nie wyłoniono dotychczas nabywców) lokali, tj. Lokali 12A/2, 12B/2 oraz 12C/1. Oferent zaoferował nabycie w/w lokali warunkując swoją ofertę tym, że nabędzie wszystkie trzy lokale. Proponowany termin zawarcia umowy przedwstępnej to pierwsza połowa lutego 2024 r. Mając na uwadze, iż spełnione zostały wszystkie warunki dotyczące sprzedaży określone w postanowieniu Sędziego-komisarza o zgodzie na sprzedaż w trybie z wolnej ręki z dnia 29 maja 2023 r. oraz fakt, iż przez okres 8 miesięcy od daty wydania zgody przez Sędziego-komisarza nie wpłynęła żadna inna oferta na przedmiotowe lokale, syndyk rozważa przyjęcie w/w oferty. W związku z powyższym osoby zainteresowane nabyciem w/w Lokali proszone są o składanie ewentualnych ofert najpóźniej do dnia 2 lutego 2024 r. do godz. 14:00 na adres e-mail syndyka: biuro@dgmr.pl. Wzór oferty znajduje się poniżej. Szczegóły dotyczące Lokali, w tym operat szacunkowy znajdują się w ogłoszeniach o sprzedaży opublikowanych na naszej stronie w dniach 21.07.2023 r. oraz 15.11.2023 r.

Ceny wywoławcze lokali wynoszą:

  • Lokal 12A/2: 458.642,40 zł netto, w tym 8.640,00 zł udział w działce drogowej
  • Lokal 12B/2: 432.696,80 zł netto, w tym 8.640,00 zł udział w działce drogowej
  • Lokal 12C/1: 435.531,20 zł netto, w tym 8.640,00 zł udział w działce drogowej

Powiązane dokumenty:

Wzór oferty

Pobierz