1/2 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej w Aleksandrowie Kujawskim

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP:

  • 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie przy ul. Wojska Polskiego 
  • 1/8 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej (działka nr 1328 o powierzchni 0,0329 ha).

Księgi wieczyste:  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim  WL1A/00023402/0, WL1A/00023168/7.


TERMIN SKŁADANIA OFERT:  10 czerwca 2024 roku

TERMIN WPŁATY WADIUM 20 000 zł: 10 czerwca 2024 roku

TERMIN OTWARCIA OFERT : 12 czerwca 2024 godz.14:00


Oferty należy składać pisemnie na adres biura syndyka. 

Adres biura syndyka: Dobies Grenda Sp. z o.o., ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń

Nr kontaktowy : 603 40 13 20 (9:00-11:00) ║  Adres e-mail : biuro@dgmr.pl

Powiązane dokumenty:

Regulamin

Pobierz

Wzór oferty

Pobierz

Operat szacunkowy

Pobierz